Instytucje otoczenia biznesu
Autor: Wanda Burdecka

Podstawą niniejszego opracowania jest badanie przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od czerwca do września 2004 r. Podmiotem badania były instytucje otoczenia biznesu, które współpracują lub nawiązały sporadyczny kontakt z PARP. Ankietyzacji poddano ponad 500 instytucji okołobiznesowych. Celem badania było określenie kondycji, przymiotów i relacji z otoczeniem funkcjonalnym instytucji, które wspomagają sferę sektora MSP. Obszar badania zdefiniowany został zgodnie z obszarem finansowego wsparcia dla instytucji otoczenia biznesu, określonym w Sektorowym Programie Operacyjnym - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Badanie obejmowało: obszar i zasięg działania instytucji okołobiznesowych, jakość oferty, bariery promocji, grupy odbiorców oraz wielokierunkowe działania podejmowane przez te instytucje na rzecz poprawy jakości oferty/usług: certyfikację, uczestnictwo w sieciach usług, krajową i międzynarodową współpracę wewnątrz sektora instytucji otoczenia biznesu, współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi i jednostkami samorządu terytorialnego oraz infrastrukturę teleinformatyczną.


Spis treści

Rozdział 1. Charakterystyka badanych instytucji
Rozdział 2.Funkcjonowanie instytucji około biznesowych
Rozdział 3. Relacje instytucji okołobiznesowych z otoczeniem instytucjonalnym
Rozdział 4. Bariery działania instytucji wspierających
Rozdział 5. Inwestycje, dofinansowanie inwestycji, efekty działania
Rozdział 6. Inkubatory przedsiębiorczości
Rozdział 7. Wnioski

Rok wydania: 2004 ISBN: 83-88802-92-5 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Instytucje Otoczenia Biznesu
Data publikacji: 22.06.2004 20:02 Data wytworzenia: 22.06.2004 20:02 Data modyfikacji: 06.02.2017 13:18
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk