Polska Wschodnia
Autor: Jarosław Gregorczyk, Mateusz Kulpiński, Mirosława Płyta

Z satysfakcją przekazujemy Państwu album projektów współfinansowanych z Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW), stanowiącego dodatkowe wsparcie z Funduszy Europejskich dla pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W publikacji uwieczniono przedsięwzięcia, dzięki którym Polska Wschodnia znacząco zmieniła swój obraz. Program umożliwił realizację wielu istotnych projektów wpływających na społeczno-gospodarczy rozwój makroregionu.

Dzięki jego środkom wybudowano i rozbudowano parki naukowo-technologiczne, rozwinięto bazę dydaktyczno-naukową uczelni, zaplecze laboratoryjne ośrodków naukowych, transport miejski w miastach wojewódzkich oraz unowocześniono centra wystawienniczo-kongresowe. Powstały także nowe drogi, obwodnice oraz kompleksowo wyposażone tereny inwestycyjne. Środki Programu zostały przeznaczone ponadto na realizację ponadregionalnych projektów mających na celu zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu mieszkańcom makroregionu oraz działającym na jego terenie przedsiębiorstwom i instytucjom oraz promocję gospodarczą i turystyczną makroregionu. Zaprezentowane w albumie inwestycje to tylko fragment tego, co udało się osiągnąć za sprawą Programu. Jednak projekty te bardzo dobrze ilustrują zmiany, jakie nastąpiły w Polsce Wschodniej, czyniąc ją dynamicznie rozwijającym się makroregionem z ogromnymi perspektywami na przyszłość.

Dzięki takim projektom, jak te opisane w albumie, Polska staje się piękniejsza i atrakcyjniejsza. Potrzebujemy takich inwestycji, które są szansą na szybszy rozwój gospodarczy kraju. Polecamy Państwu lekturę naszej publikacji.


Spis treści

1. O Programie

2. Zrealizowane Projekty:

  • Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka
  • Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
  • Oś priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
  • Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa
  • Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne
Rok wydania: 2015 ISBN: 978-83-7633-313-7 Rodzaj: Dobre praktyki
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 16.09.2015 14:13 Data wytworzenia: 16.09.2015 14:13 Data modyfikacji: 04.01.2017 13:43
Modyfikujący: Paulina Jaworska Udostępniający: Paulina Jaworska Autor dokumentu: Paulina Jaworska