Jak przygotować dobry Business Model Canvas?
Autor: Jacek Pucher

Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą staje przed wielkim wyzwaniem przekucia opracowanego pomysłu w regularny mechanizm generowania wartości. To wyzwanie dotyczy także wielu już działających firm. Jak najefektywniej dotrzeć do różnych segmentów klientów? Jak połączyć kluczowe działania i zasoby firmy w celu czerpania zysków z wytworzonej wartości? Jak tworzyć model generowania wartości, który będzie innowacyjny w stosunku do konkurencji? W niniejszym opracowaniu omówimy w skrócie innowacyjną metodologię modelowania biznesowego opracowaną przez dwóch Szwajcarów: Alexandra Osterwaldera i Yvesa Pigneura. Prześledzimy mechanizm tworzenia Business Model Canvas (BMC), czyli w dosłownym tłumaczeniu: Płótna z Modelem Biznesowym. Poznamy także różnice pomiędzy Lean Canvas i BMC.


Spis treści

1. Wprowadzenie
1.1 Business Model Generation - opis książki
2. Wiedza na dobry początek
2.1 Model Biznesowy - co to takiego?
2.2 Business Model Canvas
2.3 Lean Canvas - zmodyfikowana wersja Business Model Canvas dla start-upów
2.4 Gdzie i kiedy przyda się model biznesowy?
3. Co zawiera Business Model Canvas?
3.1 9 kluczowych elementów
3.2 Gotowy szablon Business Model Canvas
4. Zaczynamy projektowanie Business Model Canvas
4.1 Design Thinking
4.2 Poprawna Burza Mózgów
4.3 Środowisko pracy
4.4 Prototypowanie - dlaczego warto?
5. Prezentacja modelu biznesowego
5.1 Kilka warunków dobrej prezenrtacji
5.2 Elevator's Pitch
6. Podsumowanie
7. Źródła inspiracji
8. Słownik terminów

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Start-up
Data publikacji: 04.04.2012 14:51 Data wytworzenia: 04.04.2012 14:51 Data modyfikacji: 04.01.2017 13:53
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera