PPP. Raport z analizy danych zastanych
Autor: Irena Herbst, Aleksandra Jadach-Sepioło

Celem niniejszego Raportu było dokonanie analizy literatury przedmiotu, dostępnych badao oraz aktów prawnych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Raport stanowi punkt wyjścia do zaplanowanych w następnych etapach działao badawczych (ilościowych i jakościowych) podmiotów publicznych i przedsiębiorstw - głównych aktorów realizacji przedsięwzięd w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Okres objęty Raportem to czas od pojawienia się w Polsce nowoczesnego sposobu realizacji zadao publicznych przy współpracy z sektorem prywatnym (w 2005 r.) do 3 kwartału 2011 r.


Spis treści

1. Pojęcie partnerstwa publiczno - prywatnego
2. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego
3. Modele Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
4. Finansowanie projektów PPP
5. Przegląd regulacji prawnych
6. Perspektywy rozwoju PPP w Polsce

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: PPP
Data publikacji: 04.06.2012 16:31 Data wytworzenia: 04.06.2012 16:31 Data modyfikacji: 15.02.2017 15:35
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera