Mapy poznawcze i strategie polskich firm
Autor: Krzysztof Obłój, Michał Andrejczuk

Polskie firmy stoją przed szeregiem wyzwań: wiele z nich odczuwa konsekwencje spowolnienia gospodarczego i obserwuje postępująca dynamikę zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym. W tej sytuacji dla jednych konieczna okazuje się zmiana sposobu działania, inni jednak odnoszą sukcesy, podążając konsekwentnie obraną wcześniej drogą.

  • Co sprawiła, że niektóre firmy – pomimo kryzysu – odnoszą sukcesy?
  • Jakie decyzje ich szefów okazały się kluczowe?
  • Czy istnieje coś takiego jak gen sukcesu przedsiębiorcy?
  • Jakie strategie wybierają polskie firmy?
  • Które strategie polskich przedsiębiorstw są skuteczne?

Odpowiedź na powyższe pytania, jak również identyfikacja czynników wpływających na wybory dokonywane przez szefów firm i ich nastroje związane z przyszłością firmy znajdą Państwo w dalszej części raportu Mapy poznawcze i strategie polskich firm.

Badanie zrealizowano na przełomie roku 2013/14 w ramach projektu PARP Panel Polskich Przedsiębiorstw we współpracy z profesorem Krzysztofem Obłojem.


Spis treści

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI
OPIS SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKÓW BADANIA
PRZEDSIĘBIORCY O PRZYSZŁOŚCI
PRZEDSIĘBIORCY O KONKURENCJI
PRZEDSIĘBIORCY O SUKCESIE
MAPY POZNAWCZE
PROAKTYWNOŚĆ, RUTYNIZACJA, OPTYMIZM
ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORCZA FIRM
ODCZUWANIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO
OFENSYWNOŚĆ STRATEGII FIRMY W CZASIE KRYZYSU
OFENSYWNE STRATEGIE FIRMY NA PRZYSZŁOŚĆ
DĄŻENIE DO UMIĘDZYNARODOWIENIA
METODOLOGIA BADANIA
OPIS BADANEJ PRÓBY
SPOSÓB ANALIZY I PREZENTACJI WYNIKÓW

Rok wydania: 2013 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 06.12.2013 20:16 Data wytworzenia: 06.12.2013 20:16 Data modyfikacji: 23.02.2017 15:37
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: