Popytowe podejście do tworzenia innowacji – doświadczenia krajów skandynawskich
Autor: Tanja Bisgaard, Casper Hogenhaven

Książka obejmuje trzy opracowania poświęcone popytowemu podejściu do tworzenia innowacji, polegającemu na ciągłym pozostawaniu w kontakcie z końcowym użytkownikiem innowacji na każdym etapie procesu jej opracowania i wdrożenia. Praktycznie każde z opracowań mogłoby stanowić przedmiot osobnej publikacji, tu jednak zostały połączone w jedną, spójną całość tworząc dla czytelnika kompleksowe studium wiedzy. Wprawdzie model popytowego procesu innowacji w ujęciu teoretycznym od kilkudziesięciu lat jest znany i opisywany w literaturze, ale przedsiębiorstwa wciąż uczą się wdrażania strategii popytowego podejścia do tworzenia innowacji. W książce słusznie zauważono, że klienci i konsumenci stanowią sedno tego podejścia, a ich rola jako źródeł innowacji i partnerów przedsiębiorstw w dziedzinie badań i rozwoju staje się coraz ważniejsza. Zagadnienie to szczególnie zyskujące na znaczeniu w dobie globalizacji, w której postęp przynoszący nowe media i technologie zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych metod wprowadzania innowacji, a jednocześnie stwarza warunki do komunikowania się z użytkownikiem na niespotykaną wcześniej skalę.


Spis treści

Część I. Popytowe podejście do tworzenia innowacji: kontekst i przypadki w krajach skandynawskich

Część II. Tworzenie nowych koncepcji, produktów i usług za pomocą popytowego podejścia do tworzenia innowacji

Część III. Ty napędzasz – transfer innowacji tworzonych przy udziale użytkowników z ICT do innych sektorów

 

 

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7585-146-5 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 16.11.2012 18:30 Data wytworzenia: 16.11.2012 18:30 Data modyfikacji: 05.01.2017 15:50
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk