Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw
Autor: Aleksander Żołnierski

Polska gospodarka nie jest konkurencyjna, a dotychczasowa przewaga jaką posiadała w postaci jednych z najniższych kosztów pracy w Europie, przestała być już nie tylko dla zagranicznych inwestorów, ale nawet dla niektórych polskich producentów wystarczająca. Sposobem na zmniejszenie tej luki jest zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw - zwłaszcza małych i średniej wielkości. Potencjalny wzrost poziomu innowacyjności jaki należałoby osiągnąć już w niedalekiej przyszłości, jest implikowany obecnym potencjałem innowacyjnym przedsiębiorstw. Potencjał ten jest determinowany przez wewnętrzny potencjał innowacyjny i dostęp do zewnętrznych źródeł innowacji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła badania dotyczące potencjału innowacyjnego polskich MSP. Badania te zarysowują zarówno problematykę związaną ze zdolnością małych i średnich firm do generowania innowacji, jak i wskazują na główne bariery dla tego procesu.


Spis treści

Rozdział 1. Opis badania
1.1. Cel badań
1.2. Metodologia badania
1.3. Charakterystyka respondentów

Rozdział 2. Wyniki badań
2.1. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
2.2. Oprogramowanie wykorzystywane przez MSP i dostęp do internetu
2.3. Rola pracowników w procesie innowacyjnym
2.4. Współpraca z instytucjami naukowymi, sferą B+R, sieciowanie z innymi MSP
2.5. Deklarowana innowacyjność MSP
2.6. Samoocena poziomu konkurencyjności i nowoczesności MSP
2.7. Czynniki kształtujące innowacyjność firmy
Rozdział 3. Podsumowanie badań
Rozdział 4. Wnioski i rekomendacje
Słownik pojęć

Rok wydania: 2005 ISBN: 83-60009-07-4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 21.11.2005 17:15 Data wytworzenia: 21.11.2005 17:15 Data modyfikacji: 24.02.2017 16:22
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk