Rynek pracy w województwie opolskim
Autor: Krzysztof Kasparek, Mateusz Magierowski, Diana Turek

W niniejszym raporcie prezentujemy Państwu wyniki analiz skoncentrowanych na województwie opolskim, jako punkt odniesienia przyjmując perspektywę ogólnopolską. W raporcie zaprezentowano wyniki dotyczące pięciu głównych badanych grup: ludności w wieku produkcyjnym, pracodawców, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz instytucji szkoleniowych, opierając się o dane zgromadzone na potrzeby projektu przez Millward Brown S.A. Podobne raporty zostaną opracowane dla innych województw.


Spis treści

Podsumowanie
Nota metodologiczna
-Badania ludności
-Badania pracodawców
-Badania firm i instytucji szkoleniowych
-Badania studentów
-Zastosowane pojęcia i klasyfikacje
-Czytanie tabel topograficznych
-Czytanie tabel temperaturowych
Praca, przedsiębiorczość i wykształcenie mieszkańców województwa opolskiego
-Sytuacja zawodowa 
-Pracujący w województwie opolskim
-Sytuacja samozatrudnionych w województwie opolskim
-Bezrobotni w województwie opolskim
-Wykształcenie i dokształcanie się mieszkańców województwa opolskiego
Rynek pracy oczami przedsiębiorców województwa opolskiego
-Zapotrzebowanie na nowych pracowników
-Wymagania wobec nowych pracowników
-Sposoby poszukiwania pracowników
-Trudności w znalezieniu odpowiednich osób do pracy
-Braki kompetencji zatrudnionych pracowników
-Zmiany w zatrudnieniu
-Szkolenie pracowników
Instytucje i firmy szkoleniowe w województwie lubuskim: oferta, kierunki i plany rozwoju
-Liczba obsługiwanych klientów
-Tematyka oferowanych szkoleń
-Działania w kierunku podwyższenia jakości oferowanych usług planowane na najbliższy rok
-Poszerzanie działalności
Uczniowie i studenci w województwie lubuskim: plany edukacyjne, zawodowe oraz postrzeganie własnych kompetencji
-Zadowolenie z usług edukacyjnych
-Plany aktywności zawodowej i ich realizacja
-Podnoszenie własnych kwalifikacji
-Samoocena kompetencji uczniów i studentów

Rok wydania: 2015 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 25.02.2015 22:11 Data wytworzenia: 25.02.2015 22:11 Data modyfikacji: 25.02.2017 22:16
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera