Rynek pracy w województwie podlaskim
Autor: Krzysztof Kasparek, Mateusz Magierowski, Diana Turek

W niniejszym raporcie prezentujemy Państwu wyniki analiz skoncentrowanych na województwie podlaskim, jako punkt odniesienia przyjmując perspektywę ogólnopolską. W raporcie zaprezentowano wyniki dotyczące pięciu głównych badanych grup: ludności w wieku produkcyjnym, pracodawców, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz instytucji szkoleniowych, opierając się o dane zgromadzone na potrzeby projektu przez Millward Brown S.A. Podobne raporty zostaną opracowane dla innych województw.


Spis treści

Nota metodologiczna
Praca, przedsiębiorczość i wykształcenie mieszkańców województwa podlaskiego
Rynek pracy oczami przedsiębiorców województwa podlaskiego
Instytucje i firmy szkoleniowe w województwie podlaskim: oferta, kierunki i plany rozwoju
Uczniowie i studenci w województwie podlaskim: plany edukacyjne, zawodowe  i postrzeganie własnych kompetencji

Rok wydania: 2014 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 25.02.2014 22:33 Data wytworzenia: 25.02.2014 22:33 Data modyfikacji: 25.02.2017 22:36
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera