Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim
Autor: Patrycja Antosz, Krzysztof Kasparek, Mateusz Magierowski

W niniejszym raporcie prezentujemy Państwu wyniki analiz skoncentrowanych na województwie kujawsko-pomorskim, jako punkt odniesienia przyjmując perspektywę ogólnopolską. W raporcie zaprezentowano wyniki dotyczące trzech głównych badanych grup: ludności w wieku produkcyjnym, pracodawców oraz instytucji szkoleniowych, opierając się o dane zgromadzone na potrzeby projektu przez Millward Brown S.A. Podobne raporty zostaną opracowane dla innych województw.


Spis treści

Główne wnioski
Nota metodologiczna
Praca, przedsiębiorczość i wykształcenie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
Rynek pracy oczami przedsiębiorców województwa kujawsko-pomorskiego
Instytucje i firmy szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim: oferta, kierunki i plany rozwoju

Rok wydania: 2013 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 25.02.2013 22:46 Data wytworzenia: 25.02.2013 22:46 Data modyfikacji: 25.02.2017 22:50
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera