Rynek pracy w województwie małopolskim
Autor: Patrycja Antosz, Krzysztof Kasparek, Mateusz Magierowski

W niniejszym raporcie prezentujemy Państwu wyniki analiz skoncentrowanych na województwie małopolskim, jako punkt odniesienia przyjmując perspektywę ogólnopolską. W raporcie zaprezentowano wyniki dotyczące trzech głównych badanych grup: ludności w wieku produkcyjnym, pracodawców oraz instytucji szkoleniowych, opierając się o dane zgromadzone na potrzeby projektu przez Millward Brown S.A. Podobne raporty zostały opracowane dla innych województw.


Spis treści

Podsumowanie
Nota metodologiczna
Praca, przedsiębiorczość i wykształcenie mieszkańców województwa małopolskiego
Rynek pracy oczami przedsiębiorców województwa małopolskiego
Instytucje szkoleniowe w małopolskim:  oferta, kierunki rozwoju oraz jego bariery

Rok wydania: 2013 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 25.02.2013 22:51 Data wytworzenia: 25.02.2013 22:51 Data modyfikacji: 25.02.2017 22:55
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera