Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce - Finansowanie zwrotne
Autor: Praca zbiorowa

Niniejszy raport powstał w wyniku realizacji szerokiego projektu badawczego zatytułowanego „ Bad a- nie rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce” , realizowanego na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . Ten obszerny projekt badawczy jest prowadzony w czterech obszarach funkcjonalnych w ramach usług świadczonych przez ośrodki Kr a- jowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiors tw.

D okument niniejszy stanowi sprawozdanie z całości szczegółowego badania obszaru zdefiniowanego jako finansowanie zwrotne , które było realizowane w okresie czerwiec – wrzesieo 2010 r.

Celem badania w tym obszarze jest przedstawienie propozycji działao odpowiadających na zdiagnozowane p otrzeby kapitałowe.


Spis treści

UŻYTE SKRÓTY
SŁOWO WSTĘPNE
1. PODSUMOWANIE  – NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA I REKOMENDACJE
2. METODOLOGIA BADANIA I SCHEMAT ANALIZY
3. DIAGNOZA OBECNEGO STANU ZAPOTRZEBOWANIA PRZEZ INSTYTUCJE POZABANKOWE NA KAPITAŁ ZEWNĘTRZNY
4. CHARAKTERYSTYKA POPYTU NA ZWROTNY KAPITAŁ ZEWNĘTRZNY W SEKTORZE MSP W KRAJU, LUKA W DOSTĘPIE DO FINANSOWANIA
5. OGRANICZENIA I BARIERY W DOSTĘPIE DO FINANSOWANIA ZWROTNEGO
6. REKOMENDACJE

Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 30.09.2010 13:01 Data wytworzenia: 30.09.2010 13:01 Data modyfikacji: 26.02.2017 12:09
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera