Potrzeby szkoleniowe małych i średnich przedsiębiorstw
Autor: Grzegorz Kowalski, Marek Młodożeniec, Rafał Jabłoński

Cele badania były następujące:

  • Określenie częstości korzystania z usług szkoleniowych przez MSP i źródeł ich finansowania;
  • Pomiar zainteresowania szkoleniami finansowanymi ze środków unijnych.
  • Opis zwyczajów związanych z inwestowaniem w trwałe środki produkcji i pomiar zainteresowania dofinansowaniem szkoleńz obsługi tych urządzeń.
  • Określenie popytu na szkolenia przez Internet (e-learning).

Spis treści

Cele badania, metodologia i próba
PODSUMOWANIE WYNIKÓW
WYNIKI SZCZEGÓŁOWE
Szkolenia zawodowe dla pracowników
Inwestycje w środki trwałe
E-learning

Rok wydania: 2006 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 26.07.2006 19:38 Data wytworzenia: 26.07.2006 19:38 Data modyfikacji: 26.02.2017 18:41
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera