10 niezbędnych aplikacji w chmurze dla przedsiębiorcy MŚP
Autor: Tomasz Kawecki

Aplikacje w chmurze to w rzeczywistości istniejący już od jakiegoś czasu model udostępniania oprogramowania Software as a Service (SaaS z ang. oprogramowanie jako usługa), który polega na dystrybucji oprogramowania producenta użytkownikom poprzez Internet. Przedstawiamy opracowanie zawierające przykłady 10 aplikacji, które dostępne w chmurze dedykowane są dla MŚP.


Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Portal społecznościowy w firmie
3. Bazy danych - zarządzanie i analizowanie
4. Helpdesk i customer support
5. Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
6. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
7. Współdzielnenie zasobów
8. Wirtualne spotkania
9. Zarządzanie projektami w chmurze
10. Pakiet oprogramowania biurowego w chmurze
11. Narzędzia analityczne dla e-biznesu
12. Podsumowanie
13. Słownik

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 04.04.2012 15:42 Data wytworzenia: 04.04.2012 15:42 Data modyfikacji: 04.01.2017 14:45
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera