MMP dostawcą usług dla osób starszych
Autor: Praca zbiorowa

W dniach 28.06 - 5.07. 2013r. zostały zrealizowane badania FGI na następujących grupach respondentów: przedstawiciele MMP oraz osoby w wieku 60+.

Celem badania było:
1. Poznanie profilu dojrzałego konsumenta.
2 . Wskazanie możliwych sektorów/branż, które w największym stopniu mogą skorzystać z dostosowania się do potrzeb dojrzałego konsumenta.
3. Określenie grup usług, które mogą być świadczone na rzecz osób starszych przez mikro i małe przedsiębiorstwa

Poniższe opracowanie przedstawia opracowane wyniki badań.


Spis treści

Wstęp
Cele badania
Badania jakościowe
FGI z przedstawicielami MMP
FGI z przedstawicielami osób w wieku 60+
Badanie ilościowe
Wyniki

Rok wydania: 2013 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zasoby ludzkie
Data publikacji: 31.07.2013 15:43 Data wytworzenia: 31.07.2013 15:43 Data modyfikacji: 27.02.2017 14:44
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera