Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce
Autor: Praca zbiorowa

Badania przeprowadzone na zalecenie PARP przez Agencję Badań Rynku Opinia. Badaniem objęto 600 małych i średniej wielkości firm i przeprowadzono je metodą CATI. Celem badania było zebranie opinii przedsiębiorców na temat zagadnień związanych z Unią Europejską, pomocą publiczną i rynkiem szkoleniowym


Spis treści

INFORMACJE O BADANIU
CELE BADANIA
DOBÓR PRÓBY
METODA
PODSUMOWANIE BADANIA
RAPORT GŁÓWNY
WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KONDYCJĘ MSP
POMOC PUBLICZNA
SZKOLENIA

Rok wydania: 2004 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 30.11.2004 15:41 Data wytworzenia: 30.11.2004 15:41 Data modyfikacji: 27.02.2017 15:44
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera