Zapotrzebowanie MSP na pomoc publiczną
Autor: Jan Jerschina, Szymon Beźnic, Agnieszka Janczewska-Szmuc, Elżbieta Lesińska, Małgorzata Marzec, Henryk Siwek, Łukasz Pytliński, Sławomir Pyciński

Przedstawiamy raport z badań "Zapotrzebowanie MSP na pomoc publiczną" przeprowadzonych - na zlecenie PARP - przez CEM Instytut Badań i Rynku w roku 2004. Badania, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw, obejmowały następujące obszary problemowe:

  • Stopień i zakres korzystania ze środków pomocy publicznej przez MSP
  • Czynniki utrudniające uzyskanie pomocy publicznej,
  • Poziom poinformowania i źródła informacji o pomocy publicznej dla przedsiębiorstw,
  • Oczekiwania firm sektora MSP co do kierunków i zakresu pomocy publicznej
  • Perspektywy korzystania z pomocy publicznej.

Spis treści

1. Cele badania
2. Metodologia
3. Pomoc publiczna w Polsce.
4. Charakterystyka respondentów
5. Korzystanie ze środków pomocy publicznej
6. Powody nie starania się o wsparcie z pomocy publicznej
7. Poziom poinformowania i źródła informacji o formach pomocy publicznej dla przedsiębiorstw
8. Ś wiadomość potrzeb firm – oczekiwany rodzaj wsparcia
9. Zamiary korzystania z pomocy publicznej
10. Podsumowanie badań i rekomendacje

Rok wydania: 2004 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 27.12.2004 15:57 Data wytworzenia: 27.12.2004 15:57 Data modyfikacji: 27.02.2017 16:01
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera