Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce - Transfer technologii
Autor: Praca zbiorowa

Gównym celem badania było określenie zakresów usług do wsparcia w ramach funduszu dotacji na testowanie i wdrożenie usług pilotażowych.

Jednym z obszarów badawczych był „transfer technologii”. Celem prac badawczych w obszarze „transfer technologii” była diagnoza stanu p olskiego rynku usług proinnowacyjnych, polegających na przeprowadzeniu audytu technologicznego oraz transferu technologii, w oparciu o dane ilościowe oraz wstępny przegląd odbioru przez usługodawców oraz klientów usługi proinnowacyjnej, realizowanej w rama ch projektu systemowego PARP, finansowanego z działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i dostosowanie jej do potrzeb przedsiębiorców i uwarunkowań gospodarczych. W szczególności badanie w tym obszarze miał o na celu zebranie ilościowych da nych pozwalających w przyszłości na obserwacje zmian, jakie zachodzą na rynku transferu technologii.


Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. METODOLOGIA BADANIA
3. WNIOSKI Z BADAŃ LITERATUROWYCH ORAZ WYWIADÓW BEZPOŚREDNICH
4. WYNIKI BADAŃ ILOŚCIOWYCH
5. WYNIKI BADANIA JAKOŚCIOWEGO (FGI)
6. GŁÓWNE WNIOSKI
7. REKOMENDACJE
8. BIBLIOGRAFIA
9. ZAŁĄCZNIKI

Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 31.12.2010 16:57 Data wytworzenia: 31.12.2010 16:57 Data modyfikacji: 27.02.2017 17:02
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera