Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce
Autor: Stanisław Łobejko

Ekspertyza została przygotowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach projektu badawczego pt „Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników”. W opracowaniu przedstawiono usystematyzowaną wiedzę charakteryzującą ten typ organizacji oraz sposoby dochodzenia firm do funkcjonowania jako organizacje inteligentne.

Organizacja inteligentna to taka organizacja (przedsiębiorstwo), która osiąga wysokie wskaźniki wzrostu ekonomicznego oraz wysoką pozycję rynkową dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wiedzy. Wiedza tworzona jest w organizacji i cała organizacja uczestniczy w procesie jej zdobywania i kreowania. Proces ten polega na ciągłym podnoszeniu kwalifikacji pracowników, studiach, uczestniczeniu w szkoleniach oraz utrwalaniu i wykorzystywaniu zdobytej wiedzy przez współpracujących ze sobą (wymieniających wiedzą i doświadczeniami) pracowników na potrzeby firmy. Organizacja inteligentna to organizacja ucząca  się i wykorzystująca wiedzę dla własnego rozwoju. Przywiązuje dużą wagę do wiedzy, ponosi znaczne nakłady finansowe na rozbudowę infrastruktury informatycznej, oprogramowania oraz systemów zarządzania wiedzą. Działa elastycznie, potrafi bardzo szybko wytworzyć i dostarczyć klientowi zamówiony przez niego produkt. Organizacja inteligentna to organizacja posiadająca i rozwijająca umiejętność rozpoznawania nawet bardzo słabych sygnałów rynkowych dochodzących   z otoczenia, ich analizy oraz wyciągania wniosków i podejmowania prawidłowych decyzji. W swoim rozwoju kieruje się dalekosiężną wizją oraz strategią.


Spis treści

Synteza opracowania
Wstęp 
1. Pojęcie inteligentnej organizacji
2. Rozwój organizacji inteligentnej
3. Wiedza i kapitał intelektualny w inteligentnej organizacji
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w inteligentnej organizacji
5. Bariery w rozwoju inteligentnej organizacji
6. Organizacje inteligentne a typ branży
Podsumowanie
Przypadki firm inteligentnych
Przypadek 1. Firma IBM
Przypadek 2. Firma Toyota
Przypadek 3. Firma VIGO System SA - przykład małej firmy inteligentnej

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zasoby ludzkie
Data publikacji: 30.11.2009 09:00 Data wytworzenia: 30.11.2009 09:00 Data modyfikacji: 28.02.2017 09:03
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera