Strategie funkcjonowania i procesy inwestycyjne przedsiębiorstw w sytuacji znaczącego pogorszenia się koniunktury
Autor: Monika Bekas, Piotr Grodzki, Michał Lachowicz, Krzysztof Piech, Mikołaj Pindelski, Kamil Wierus, Joanna Żukowska

Ekspertyza została przygotowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach projektu badawczego Pt. „Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu”. W opracowaniu przedstawiono, jaki wpływ na wybrane przez właścicieli i zarządzających średnio i długoterminowe kierunki rozwoju przedsiębiorstw oraz ich procesy inwestycyjne, w tym ich planowanie, przebieg i finansowanie, mają zewnętrzne dla przedsiębiorstwa uwarunkowania związane z istotnym pogorszeniem się koniunktury w gospodarce lub konkretnej branży, w której ono funkcjonuje.

Celem niniejszej ekspertyzy jest: 
  • zidentyfikowanie czynników zmniejszających lub zwiększających narażenie przedsiębiorstwa na skutki znacznego pogorszenia się koniunktury w gospodarce lub w konkretnych branżach, 
  • omówienie sposobów zabezpieczania się przedsiębiorstw przed skutkami kryzysów, 
  • zidentyfikowanie symptomów pojawienia się kryzysu w przedsiębiorstwach w takich obszarach jak sprzedaż i obroty, zatrudnienie i postawy pracowników, sytuacja finansowa i wartośd firmy, 
  • opisanie działań podejmowanych przez firmy w odpowiedzi na kryzys w zakresie zmian organizacyjnych, zatrudnienia, sprzedaży i produkcji, przepływu środków finansowych itd., 
  • opisanie zewnętrznych (prawnych, makroekonomicznych, społecznych) uwarunkowań działań antykryzysowych w przedsiębiorstwach, 
  • analiza innowacyjności i inwestycji w kapitał ludzki jako odpowiedzi firm na kryzysy finansowe i gospodarcze.

Spis treści

1. Teoria, historia i ryzyko wystąpienia kryzysów gospodarczych i finansowych – zarys
2. Spowolnienie gospodarcze w Polsce
3. Symptomy kryzysu w przedsiębiorstwach na świecie i w Polsce
4. Potencjał antykryzysowy firm
5. Działalność antykryzysowa przedsiębiorstw na świecie i w Polsce
6. Wnioski i rekomendacje

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 26.11.2009 09:25 Data wytworzenia: 26.11.2009 09:25 Data modyfikacji: 28.02.2017 09:29
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: