Badanie opinii lokatorów parków technologicznych
Autor: Tomasz Cichocki

W roku 2011r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadzono badanie opinii lokatorów. Jest to jeden z elementów branych pod uwagę w pełnym badaniu benchmarkingowym. Opracowuje się ją w oparciu o subiektywne oceny lokatorów w 11 kryteriach, wyrażone w skali od 1 do 5 punktów.

W toku przeprowadzonych prac udało się przeprowadzić efektywnie wywiady telefoniczne z grupą blisko 500 lokatorów, stanowiących ponad 95% całej rzeczywistej populacji lokatorów 15 parków technologicznych (łącznie 500 podmiotów).


Spis treści

I. Streszczenie
II. Założenia podejścia do badania
III. Metodyka badania
IV. Wyniki Badania
4.1. Ocena parków przez lokatorów
4.2. Ocena parków o dużej liczbie lokatorów 
4.3. Ocena parków o przeciętnej liczbie lokatorów
4.4. Ocena parków o niewielkiej liczbie lokatorów
V. Informacje uzupełniające
VI. Wnioski i rekomendacje

Rok wydania: 2011 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Instytucje Otoczenia Biznesu
Data publikacji: 30.11.2011 11:25 Data wytworzenia: 30.11.2011 11:25 Data modyfikacji: 28.02.2017 11:29
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera