Rynek pracy widziany oczami pracodawców
Autor: Marcin Kocór, Anna Strzebońska, Monika Dawid-Sawicka

Oddajemy w Państwa ręce cztery tomy opracowania opartego na wynikach najnowszej, piątej edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego. Są poświęcone: 1) przeglądowi wyników badań pracodawców ogłoszeń o pracy pod kątem zapotrzebowania na pracowników i ich kompetencje; 2) aktywności zawodowej, edukacji i poszukiwaniu pracy w świetle badań ludności w wieku produkcyjnym; 3) sytuacji osób młodych na rynku pracy; 4) kształcenia osób dorosłych i sytuacji w sektorze firm szkoleniowych.


Spis treści

Wstęp
Główne wnioski
Opis metodologii badania pracodawców i ofert pracy
Rozdział I – Zapotrzebowanie na nowych  pracowników
Rozdział II – Wymagania wobec nowych pracowników
Rozdział III – Trudności ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy
Rozdział IV – Kompetencje zatrudnionych pracowników
Rozdział V – Ocena zmian zatrudnienia

Rok wydania: 2015 ISBN: 978-83-7633-254-3 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 28.02.2015 17:01 Data wytworzenia: 28.02.2015 17:01 Data modyfikacji: 28.02.2017 17:03
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera