Polski rynek pracy – aktywność zawodowa i struktura wykształcenia
Autor: Szymon Czarnik, Konrad Turek

Oddajemy w Państwa ręce cztery tomy opracowania opartego o wyniki najnowszej, piątej edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego. Są poświęcone: 1) przeglądowi wyników badań pracodawców i ogłoszeń o pracy pod kątem zapotrzebowania na pracowników i ich kompetencje; 2) aktywności zawodowej, edukacji i poszukiwaniu pracy w świetle badań ludności w wieku produkcyjnym; 3) sytuacji osób młodych na rynku pracy; 4) kształceniu osób dorosłych i sytuacji w sektorze firm szkoleniowych.


Spis treści

Wstęp
Główne wnioski
Metodologia badań ludności
Rozdział 1 – Aktywność zawodowa
Rozdział 2 – Wykształcenie i edukacja
Rozdział 3 – Poszukiwanie pracy

Rok wydania: 2015 ISBN: 978-83-7633-266-6 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 28.02.2015 17:06 Data wytworzenia: 28.02.2015 17:06 Data modyfikacji: 28.02.2017 17:07
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera