Kształcenie po szkole
Autor: Konrad Turek, Barbara Worek

Oddajemy w Państwa ręce cztery tomy opracowania opartego na wynikach najnowszej, piątej edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego. Są poświęcone: 1) przeglądowi wyników badań pracodawców ogłoszeń o pracy pod kątem zapotrzebowania na pracowników i ich kompetencje; 2) aktywności zawodowej, edukacji i poszukiwaniu pracy w świetle badań ludności w wieku produkcyjnym; 3) sytuacji osób młodych na rynku pracy; 4) kształcenia osób dorosłych i sytuacji w sektorze firm szkoleniowych.


Spis treści

Wstęp
Główne wnioski
Opis metodologii badań
Rozdział 1 – Podnoszenie kompetencji i uczenie się przez całe życie
Rozdział 2 – Inwestycje pracodawców w kadry
Rozdział 3 – Instytucje szkoleniowe: charakterystyka, kierunki rozwoju, bariery

Rok wydania: 2015 ISBN: 978-83-7633-258-1 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 28.02.2015 17:09 Data wytworzenia: 28.02.2015 17:09 Data modyfikacji: 28.02.2017 17:11
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera