Młodzi na rynku pracy – pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni
Autor: Magdalena Jelonek, Krzysztof Kasparek, Mateusz Magierowski

Oddajemy w Państwa ręce cztery tomy opracowania opartego na wynikach najnowszej, piątej edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego. Są poświęcone: 1) przeglądowi wyników badań pracodawców ogłoszeń o pracy pod kątem zapotrzebowania na pracowników i ich kompetencje; 2) aktywności zawodowej, edukacji i poszukiwaniu pracy w świetle badań ludności w wieku produkcyjnym; 3) sytuacji osób młodych na rynku pracy; 4) kształcenia osób dorosłych i sytuacji w sektorze firm szkoleniowych.


Spis treści

Wnioski
Główne wnioski
Metodologia badań ludności
Rozdział 1 – Sytuacja młodych na rynku pracy – ogólne spojrzenie
Rozdział 2 – Młodzi pracownicy  i młodzi bezrobotni
Rozdział 3 – Młodzi przedsiębiorcy
Rozdział 4 – Oczekiwania i plany zawodowe uczniów i studentów

Rok wydania: 2015 ISBN: 978-83-7633-262-8 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 28.02.2015 18:13 Data wytworzenia: 28.02.2015 18:13 Data modyfikacji: 28.02.2017 17:15
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera