Ocena projektów phare 2000, 2001 i 2002
Autor: Irena Wolińska

Celem opracowania "Ocena projektów phare 2000, 2001 i 2002 w części usług na rzecz bezrobotnych realizowanych w ramach kontraktów serwisowych. Przegląd interesujących praktyk" jest zidentyfikowanie ciekawych praktyk w realizacji usług serwisowych dla bezrobotnych, popularyzacji najlepszych praktyk oraz opracowanie ewentualnych rekomendacji dotyczących realizacji przyszłych programów stosowanych dla osób bezrobotnych, zwłaszcza w ramach EFS.

W ramach opracowania została dokonana ocena :

  • ogólnej skuteczności działań dla bezrobotnych realizowanych w kontraktów w poszczególnych edycjach PHARE RZL,
  • skuteczności stosowanych instrumentów,
  • podejść do usług i sposobu ich realizacji,
  • doświadczeń uzyskanych przez wykonawców, administrację oraz partnerów.

Spis treści

1. CEL OPRACOWANIA I ZASTOSOWANE PODEJŚCIE
2. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI LOKALNYMI
3. DOSTOSOWANIE OFERTY DO POTRZEB LOKALNEGO RYNKU PRACY
4. PROMOCJA I REKRUTACJA
5. PORADNICTWO ZAWODOWE PRZED- I PO-SZKOLENIOWE (W TYM UPOWSZECHNIENIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA)
6. SZKOLENIA ZAWODOWE
7. DORADZTWO I SZKOLENIA BIZNESOWE
8. POŚREDNICTWO PRACY
9. KADRA
10. EWALUACJA
11. OBSERWACJE I REKOMENDACJE WYKONAWCÓW
12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Rok wydania: 2005 ISBN: Rodzaj: Dobre praktyki
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Kapitał ludzki
Data publikacji: 07.03.2005 10:41 Data wytworzenia: 07.03.2005 10:41 Data modyfikacji: 07.03.2017 10:43
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera