Modele serwisów społecznościowych
Autor: Jacek Hetman

Serwisy społecznościowe przypominają model sieci komputerowej. Są grupą osób połączonych i zorganizowanych. Jednak w serwisach społecznościowych akcent przesuwa się z technologicznych aspektów na relacje, takie jak przyjaźń, wymiana informacji, wspólnota interesów. Dla użytkowników portali znaczenie ma stały dostęp do swojego profilu i rozwój relacji z innymi użytkownikami za pomocą dostępnych środków technicznych.


Spis treści

1. Dwa słowa o zjawisku serwisów społecznościowych
2. Siła relacji i motywacje użytkowników serwisów społecznościowych
3. Platformy i narzędzia do budowania serwisów społecznościowych
4. Modele biznesowe i źródła finansowania
5. Podsumowanie

Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Marketing
Data publikacji: 04.11.2010 16:08 Data wytworzenia: 04.11.2010 16:08 Data modyfikacji: 04.01.2017 15:10
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera