Synteza raportu ISR - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XIV
Autor: Praca zbiorowa

Prezentowany materiał jest syntezą czternastego cyklu analiz wykonanych w ramach komponentów mikro- i makroekonomicznego, których celem jest zarówno określenie kluczowych trendów makroekonomicznych i innych zewnętrznych uwarunkowań procesów upadłości przedsiębiorstw, jak i identyfikacja zjawisk ekonomicznych na poziomie branż, mających istotne znaczenie dla działań w ramach ISR.


Spis treści

I. WPROWADZENIE
II. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANALIZ
III. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Rok wydania: 2015 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 12.03.2015 13:35 Data wytworzenia: 12.03.2015 13:35 Data modyfikacji: 08.03.2017 13:49
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska
Publikacje powiązane: