Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – XIV raport łączny
Autor: Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Paweł Krzemiński, Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Mateusz Pipień

Wyniki czternastej edycji: Raportu z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością – komponent mikroekonomiczny. Raport łączny jest materiałem syntetyzującym, na tle ogólnych uwarunkowań gospodarczych.


Spis treści

SYNTEZA
WPROWADZENIE
I BIEŻĄCE UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE KONDYCJI SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW
1.1 Uwagi wprowadzające
1.2 Główne elementy sytuacji makroekonomicznej Polski
1.3 Główne tendencje w gospodarce światowej
1.4 Pozycja cykliczna polskiej gospodarki
1.5 Potencjał ekonomiczny sektora przedsiębiorstw
1.6 Koniunktura w sektorach polskiej gospodarki
II PERSPEKTYWY POLSKIEJ GOSPODARKI – PROGNOZY ŚREDNIOOKRESOWE
2.1 Uwagi wprowadzające
2.2 Główne trendy rozwojowe procesów gospodarczych w ujęciu zagregowanym – szeregi miesięczne
2.3 Krótkookresowa cykliczna prognoza PKB
2.4 Krótkookresowa prognoza PKB z wyłączonym elementem cyklicznym
2.5 Analiza jakości prognoz
III SYTUACJA DEMOGRAFICZNA PRZEDSIĘBIORSTW
3.1 Uwagi wprowadzające
3.2 Pełna zbiorowość REGON
3.3 Postępowania upadłościowe i skreślenia z rejestru
IV MIKROEKONOMICZNA PROGNOZA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
4.1 Uwagi wprowadzające
4.2 Prognoza zagrożenia upadłością
V OBSZARY ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
5.1 Zagrożenie upadłością w działach PKD
5.2 Top 10
SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW

Rok wydania: 2015 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 12.03.2015 15:35 Data wytworzenia: 12.03.2015 15:35 Data modyfikacji: 08.03.2017 13:59
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska
Publikacje powiązane: