Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XIV
Autor: Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Paweł Krzemiński, Kamil Fijorek

Celem badania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w komponencie mikroekonomicznym jest ujawnianie symptomów pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów, wraz ze wskazaniem wielkości i obszarów zagrożenia upadłością. Dla potrzeb identyfikacji stanu przedsiębiorstw zbudowano modele predykcyjne, opisujące związek między wielowymiarowym stanem wskaźników opisujących kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw a prawdopodobieństwem ich upadłości.


Spis treści

I SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM – PRZEDSIĘBIORSTWA ŚREDNIE I DUŻE
1.1 POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW
1.2 STOPIEŃ ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ, CHARAKTERYSTYKA ZBIOROWOŚCI, POTENCJAŁ EKONOMICZNY I WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW
Stopień zagrożenia
Zbiorowość przedsiębiorstw -
Potencjał ekonomiczny
Wyniki finansowe
II RAPORT Z BADAŃ W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM – PRZEDSIĘBIORSTWA ŚREDNIE I DUŻE -
1 CEL I PRZEDMIOT BADAŃ W ZAKRESIE SWO W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
2 ANALIZA STANU I ZMIAN STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ – POZIOM OGÓLNY
2.1 PRZEDSIĘBIORSTWA ŚREDNIE
2.2 PRZEDSIĘBIORSTWA DUŻE
III ANALIZA ZMIAN STANU ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG DZIAŁÓW PKD
3.1 PRZEDSIĘBIORSTWA ŚREDNIE
3.2 PRZEDSIĘBIORSTWA DUŻE
IV ANALIZA ZJAWISKA UPADŁOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE
ZAŁĄCZNIK A ANALIZA ZMIAN LICZBY I POTENCJAŁU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE
ZAŁĄCZNIK B ZMIANY WIELKOŚCI PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Rok wydania: 2015 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 12.03.2015 14:35 Data wytworzenia: 12.03.2015 14:35 Data modyfikacji: 08.03.2017 14:05
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska
Publikacje powiązane: