Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XIII
Autor: Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Paweł Krzemioski

Celem badania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w komponencie mikroekonomicznym jest ujawnianie symptomów pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów, wraz ze wskazaniem wielkości i obszarów zagrożenia upadłością. Dla potrzeb identyfikacji stanu przedsiębiorstw zbudowano modele predykcyjne, opisujące związek między wielowymiarowym stanem wskaźników opisujących kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw a prawdopodobieństwem ich upadłości.


Spis treści

I SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
1.1 ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – BIEŻĄCY OKRES ANALIZY I OCZEKIWANE ZMIANY
1.2 CHARAKTERYSTYKA ZBIOROWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
1.3 POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW
1.4 POTENCJAŁ EKONOMICZNY PRZEDSIĘBIORSTW
1.5 EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
1.6 ZAGROŻENIE UPADŁOŚCIĄ W DZIAŁACH PKD
II RAPORT Z BADAŃ W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
1 CEL I PRZEDMIOT BADAŃ W ZAKRESIE SWO W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
2 ANALIZA STANU I ZMIAN STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ
2.1 WIODĄCE KIERUNKI ZMIAN STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
2.2 ZAGROŻENIE W UJĘCIU OCENY POZIOMU OGÓLNEGO – PROGNOZY I SCENARIUSZE
2.3 ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ W UJĘCIU RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI
2.4 STATYSTYKI OPISOWE PRZEKROJU RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
2.5 ANALIZA ZAGROŻENIA W UJĘCIU WIODĄCYCH SEKCJI PKD
2.6 STATYSTYKI OPISOWE PRZEKROJU SEKCJI PKD
2.7 ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – ANALIZA WEDŁUG KLAS PRZEDSIĘBIORSTW
2.7.1 Przedsiębiorstwa małe
2.7.2 Przedsiębiorstwa średnie
2.7.3 Przedsiębiorstwa duże
2.8 ANALIZA ZMIAN STANU ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG DZIAŁÓW PKD
2.8.1 Przedsiębiorstwa ogółem
2.8.2 Przedsiębiorstwa małe
2.8.3 Przedsiębiorstwa średnie
2.8.4 Przedsiębiorstwa duże
2.8.5 Charakterystyka wybranych obszarów zagrożenia upadłością – działy PKD
3 ANALIZA ZJAWISKA UPADŁOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE
ZAŁĄCZNIK A ANALIZA ZMIAN LICZBY I POTENCJAŁU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE
ZAŁĄCZNIK B ZMIANY WIELKOŚCI PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
ZAŁĄCZNIK C METODY ANALIZY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – UWARUNKOWANIA, KONSTRUKCJA, INTERPRETACJA
C1 ESTYMACJA MODELI PREDYKCYJNYCH I PROGNOZOWANIE STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
C2 ZASADY KLASYFIKACJI DZIAŁÓW PKD W ZAKRESIE ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ

Rok wydania: 2014 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 12.12.2014 15:16 Data wytworzenia: 12.12.2014 15:16 Data modyfikacji: 08.03.2017 14:32
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska
Publikacje powiązane: