Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XIII
Autor: Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Mateusz Pipieo

Niniejsze opracowanie przedstawia analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR dla danych empirycznych do II kwartału 2014 roku. W porównaniu z poprzednią wersją raportu, dla analiz wykorzystujących dane o częstotliwości miesięcznej, zaktualizowano sześć obserwacji (do czerwca 2014). Analizy bazujące na danych o częstotliwości kwartalnej zaktualizowano, wobec dodania do szeregów czasowych obserwacji z I i II kwartału 2014 r.


Spis treści

I WPROWADZENIE
II SYNTEZA WYNIKÓW
1.DIAGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
1.1.POZYCJA CYKLICZNA POLSKIEJ GOSPODARKI ORAZ GŁÓWNE TRENDY ROZWOJOWE PROCESÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU ZAGREGOWANYM
1.2.ANALIZA KONIUNKTURY I PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH W SEKTORACH PRODUKCJI,HANDLU I BUDOWNICTWA POLSKIEJ GOSPODARKI
III DODATEK

Rok wydania: 2014 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 12.12.2014 15:16 Data wytworzenia: 12.12.2014 15:16 Data modyfikacji: 08.03.2017 14:39
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska
Publikacje powiązane: