Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP
Autor: Jan Fazlagić

Innowacje stają się coraz ważniejszym czynnikiem kształtującym konkurencję między krajami, regionami, branżami, koncernami czy nawet małymi fi rmami. Coraz częściej zachodzą nie w przemyśle, a w sektorze usług. W nim zaś jedną z najbardziej innowacyjnych dziedzin jest biznes elektroniczny. Przyszły wzrost gospodarczy w naszym kraju powinien być generowany dzięki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Ponieważ zdecydowanie największą część naszego PKB tworzą małe i średnie firmy tam należy poszukiwać największych szans na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Główne przesłanie, jakie niesie ze sobą to opracowanie dla polskich fi rm brzmi następująco: Nie wystarczy poznać potrzeb klienta i dostosować do nich ofertę. W gospodarce opartej na wiedzy tempo zmian jest tak wielkie, że klienci często nie są w stanie lub nie mają czasu na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czego potrzebują. Budowa unikatowych zasobów wiedzy w organizacji zamiast bezrefleksyjnego kopiowania trendów rynkowych może się okazać strategią sukcesu.


Spis treści

1. Trend na usługi

2. Jak budować innowacyjną ofertę rynkową?

3. Studia przypadków

 

 

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7585-158-8 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 15.03.2012 14:40 Data wytworzenia: 15.03.2012 14:40 Data modyfikacji: 04.01.2017 15:16
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk