Synteza raportu ISR - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XI
Autor: Praca zbiorowa

Prezentowany materiał jest syntezą jedenastego cyklu analiz wykonanych w ramach komponentów mikro- i makroekonomicznego, których celem jest zarówno określenie kluczowych trendów makroekonomicznych i innych zewnętrznych uwarunkowań procesów upadłości przedsiębiorstw, jak i identyfikacja zjawisk ekonomicznych na poziomie branż, mających istotne znaczenie dla działań w ramach ISR.


Spis treści

I WPROWADZENIE
II WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANALIZ
III WNIOSKI I REKOMENDACJE

Rok wydania: 2014 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 09.10.2014 18:15 Data wytworzenia: 09.10.2014 18:15 Data modyfikacji: 08.03.2017 15:20
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska
Publikacje powiązane: