Synteza raportu ISR - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - IX
Autor: Praca Zbiorowa

Prezentowany materiał jest syntezą dziewiątego cyklu analiz wykonanych w ramach komponentów mikro- i makroekonomicznego, których celem jest zarówno określenie kluczOwych trendów makroekonomicznych i innych zewnętrznych uwarunkowań procesów upadłości przedsiębiorstw, jak i identyfikacja zjawisk ekonomicznych na poziomie branż, mających istotne znaczenie dla działań w ramach ISR.


Spis treści

I WPROWADZENIE
II WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANALIZ
III WNIOSKI I REKOMENDACJE

Rok wydania: 2013 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 14.05.2013 14:17 Data wytworzenia: 14.05.2013 14:17 Data modyfikacji: 09.03.2017 11:20
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska