Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – V raport łączny
Autor: Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Paweł Krzemiński, Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Krystian Mucha, Mateusz Pipień, Justyna Wróblewska

Prezentowany materiał jest syntezą (tzw. Raport Łączny) piątego cyklu analiz całościowych, wykonanych w ramach komponentów mikro- i makroekonomicznego, których celem jest m.in. zarówno określenie kluczowych trendów makroekonomicznych i innych zewnętrznych uwarunkowań procesów upadłości przedsiębiorstw, jak i identyfikacja zjawisk ekonomicznych na poziomie branż, mających istotne znaczenie dla konstrukcji działań w ramach instrumentów szybkiego reagowania.


Spis treści

SYNTEZA
WPROWADZENIE
I MAKROEKONOMICZNA DIAGNOZA STANU KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
1.1 Uwagi wprowadzające
1.2 Główne elementy sytuacji makroekonomicznej Polski
1.3 Główne tendencje w gospodarce światowej
1.4 Pozycja cykliczna polskiej gospodarki oraz główne trendy rozwojowe procesów gospodarczych w ujęciu zagregowanym
1.5 Główne trendy rozwojowe procesów gospodarczych w ujęciu zagregowanym – prognozy dla danych miesięcznych
1.6 Krótkookresowa cykliczna prognoza PKB i wybranych składowych
1.7 Krótkookresowa prognoza PKB w oparciu o model VEC
1.8 Wrażliwość sektora przedsiębiorstw na niektóre szoki makroekonomiczne
1.9 Analiza koniunktury i perspektyw rozwojowych w sektorach produkcji, handlu i budownictwa polskiej gospodarki
1.10 Analiza ex-post prognoz
II SYTUACJA DEMOGRAFICZNA PRZEDSIĘBIORSTW
2.1 Uwagi wprowadzające
2.2 Pełna zbiorowość REGON
2.3 Statystyka postępowań upadłościowych
2.4 Sytuacja makroekonomiczna a demografia przedsiębiorstw
III POZIOM ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – KOMPONENT MIKROEKONOMICZNY
3.1 Uwagi wprowadzające
3.2 Potencjał ekonomiczny przedsiębiorstw
3.3 Analiza retrospektywna zagrożenia upadłością
3.4 Wnioskowanie prospektywne w zakresie zagrożenia upadłością
IV OBSZARY ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
4.1 Zagrożenie upadłością w działach PKD
4.2 Zagrożenie upadłością w przekroju regionalnym
4.3 Top 7
SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 10.10.2012 16:29 Data wytworzenia: 10.10.2012 16:29 Data modyfikacji: 09.03.2017 13:36
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska