Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - V
Autor: Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Paweł Krzemiński

Celem badania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w komponencie mikroekonomicznym jest ujawnianie symptomów pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów, wraz ze wskazaniem wielkości i obszarów zagrożenia upadłością. Dla potrzeb identyfikacji stanu przedsiębiorstw zbudowano modele predykcyjne, opisujące związek pomiędzy wielowymiarowym stanem wskaźników opisujących kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw a prawdopodobieństwem ich upadłości


Spis treści

I SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
1.1 CHARAKTERYSTYKA ZBIOROWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
1.2 POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW
1.3 POTENCJAŁ EKONOMICZNY PRZEDSIĘBIORSTW
1.4 EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
1.5 PRZEBIEG ZMIAN STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
1.6 WNIOSKOWANIE PROSPEKTYWNE W ZAKRESIE STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
1.7 ZAGROŻENIE UPADŁOŚCIĄ W DZIAŁACH PKD
1.8 ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
II RAPORT Z BADAŃ W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
1 CEL I PRZEDMIOT BADAŃ W ZAKRESIE SWO W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
2 ANALIZA STANU I ZMIAN STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ
2.1 ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – BIEŻĄCY OKRES ANALIZY I OCZEKIWANE ZMIANY
2.2 ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – ANALIZA PROSPEKTYWNA WEDŁUG KLAS PRZEDSIĘBIORSTW
2.3 ANALIZA ZMIAN STANU ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG DZIAŁÓW PKD
2.3.1 CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OBSZARÓW ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – DZIAŁY PKD
2.4 ANALIZA ZMIAN STANU ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ W UJĘCIU REGIONALNYM
3 ANALIZA ZJAWISKA UPADŁOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE
III ZAŁĄCZNIK A ANALIZA ZMIAN LICZBY I POTENCJAŁU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE
IV ZAŁĄCZNIK B ZMIANY WIELKOŚCI PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
V ZAŁĄCZNIK C ESTYMACJA MODELI PREDYKCYJNYCH I PROGNOZOWANIE STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – UWARUNKOWANIA I INTERPRETACJA
VI SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 10.10.2012 16:29 Data wytworzenia: 10.10.2012 16:29 Data modyfikacji: 09.03.2017 13:42
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska