Przyszłość blogosfery
Autor: Paulina Okonek

Światowa blogosfera osiągnęła fazę dojrzałości, która charakteryzuje się zwykle większą stabilizacją, ale i wolniejszym rozwojem. Jednocześnie blogi stały się zjawiskiem masowym co nie wpłynęło pozytywnie na jakość tekstów publikowanych na blogach. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Universal McCann1 w marcu 2009 roku, liczba założonych blogów na całym świecie zbliżyła się już do 185 milionów, w tym blogów polskojęzycznych było 2,84 miliona. Wówczas oznaczało to, że statystycznie prowadził je już niemal co piąty internauta.2 Jednocześnie następujący intensywny wzrost popularności zjawiska lifestreamingu nie pozostał bez wpływu na obecny kształt blogosfery. Lifestreaming pozwala użytkownikowi na bieżące śledzenie wszystkiego, co go interesuje i dzieje się w sieci, pozwala na stały kontakt ze znajomymi i zasilanie ich w bieżące informacje na dowolny temat. W wielu aspektach może to stanowić konkurencję dla blogosfery.


Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Podstawowe pojęcia i definicje
3. Przegląd blogosfery w Polsce
4. Lifestreaming konkurencją dla tradycyjnego bloga
4.1. Marketing za pomocą bloga
4.2. Marketing za pomocą lifestreamingu
5. Podsumowanie
6. Źródła

Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Marketing
Data publikacji: 04.11.2010 15:24 Data wytworzenia: 04.11.2010 15:24 Data modyfikacji: 04.01.2017 15:26
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera