Synteza raportu ISR - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - IV
Autor: Praca Zbiorowa

Prezentowany materiał jest syntezą czwartego cyklu analiz wykonanych w ramach komponentów mikro- i makroekonomicznego, których celem jest m.in. zarówno określenie kluczowych trendów makroekonomicznych i innych zewnętrznych uwarunkowań procesów upadłości przedsiębiorstw, jak i identyfikacja zjawisk ekonomicznych na poziomie branż, mAjących istotne znaczenie dla działań w ramach instrumentu szybkiego reagowania.


Spis treści

I WPROWADZENIE
II WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANALIZ
III K0NKLUZJE I REKOMENDACJE

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 12.09.2012 16:48 Data wytworzenia: 12.09.2012 16:48 Data modyfikacji: 09.03.2017 13:56
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska