Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – IV raport łączny
Autor: Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Paweł Krzemiński, Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Krystian Mucha, Mateusz Pipień, Justyna Wróblewska

Prezentowany materiał jest syntezą czwartego cyklu analiz całościowych (tzw. Raport Łączny), wykonanych w ramach komponentów mikro- i makroekonomicznego, których celem jest m.in. zarówno określenie kluczowych trendów makroekonomicznych i innych zewnętrznych uwarunkowań procesów upadłości przedsiębiorstw, jak i identyfikacja zjawisk ekonomicznych na poziomie branż, mających istotne znaczenie dla konstrukcji działań w ramach instrumentów szybkiego reagowania.


Spis treści

SYNTEZA
WPROWADZENIE
I MAKROEKONOMICZNA DIAGNOZA STANU KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
1.1 Uwagi wprowadzające
1.2 Główne elementy sytuacji makroekonomicznej Polski
1.3 Główne tendencje w gospodarce światowej
1.4 Pozycja cykliczna polskiej gospodarki oraz główne trendy rozwojowe procesów gospodarczych w ujęciu zagregowanym
1.5 Główne trendy rozwojowe procesów gospodarczych w ujęciu zagregowanym – szeregi miesięczne
1.6 Krótkookresowa cykliczna prognoza PKB
1.7 Krótkookresowa prognoza PKB w oparciu o model VEC
1.8 Analiza ex post prognoz
1.9 Analiza koniunktury w sektorach polskiej gospodarki
II SYTUACJA DEMOGRAFICZNA PRZEDSIĘBIORSTW
2.1 Uwagi wprowadzające
2.2 Pełna zbiorowość REGON
2.3 Statystyka postępowań upadłościowych
2.4 Sytuacja demograficzna w próbie badawczej ISR
2.5 Sytuacja makroekonomiczna a demografia przedsiębiorstw
III POZIOM ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – KOMPONENT MIKROEKONOMICZNY
3.1 Uwagi wprowadzające
3.2 Potencjał ekonomiczny przedsiębiorstw
3.2 Analiza historyczna
3.3 Wnioskowanie bieżące
3.4 Prognoza zagrożenia upadłością
IV OBSZARY ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
4.1 Zagrożenie upadłością w działach PKD
4.2 Zagrożenie upadłością w przekroju regionalnym
4.3 Top 10
SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 12.09.2012 16:48 Data wytworzenia: 12.09.2012 16:48 Data modyfikacji: 09.03.2017 14:00
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska
Publikacje powiązane: