Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - IV
Autor: Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Paweł Krzemiński

Celem badania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w komponencie mikroekonomicznym jest ujawnianie symptomów pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów wraz ze wskazaniem wielkości i obszarów zagrożenia upadłością. Dla potrzeb identyfikacji stanu przedsiębiorstw zbudowano modele predykcyjne, opisujące związek pomiędzy wielowymiarowym stanem wskaźników opisujących kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw a prawdopodobieństwem ich upadłości.


Spis treści

I SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
1.1 CHARAKTERYSTYKA ZBIOROWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
1.2 POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW
1.3 POTENCJAŁ EKONOMICZNY PRZEDSIĘBIORSTW
1.4 EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
1.5 HISTORYCZNE ZMIANY ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
1.6 WNIOSKOWANIE BIEŻĄCE
1.7 ZAGROŻENIE UPADŁOŚCIĄ W DZIAŁACH PKD
1.8 ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE ZAGROŻENIA
1.9 PROGNOZOWANE ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
II RAPORT Z BADAŃ W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
1 CEL I PRZEDMIOT BADAŃ W ZAKRESIE SWO W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
2 ANALIZA ZJAWISKA UPADŁOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE
3 ANALIZA STANU I ZMIAN STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ
3.2 ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – ANALIZA PROSPEKTYWNA ZBIOROWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
3.3 ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – ANALIZA PROSPEKTYWNA KLAS PRZEDSIĘBIORSTW
3.4 ANALIZA ZMIAN STANU ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG DZIAŁÓW PKD
3.5 ANALIZA ZMIAN STANU ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ W UJĘCIU REGIONALNYM
3.6 PROGNOZOWANE ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW
III ZAŁĄCZNIK A ANALIZA ZMIAN LICZBY I POTENCJAŁU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE
IV ZAŁĄCZNIK B ZMIANY WIELKOŚCI PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
V ZAŁĄCZNIK C ESTYMACJA MODELI PREDYKCYJNYCH I PROGNOZOWANIE STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – UWARUNKOWANIA I INTERPRETACJA
VI SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 12.09.2012 16:48 Data wytworzenia: 12.09.2012 16:48 Data modyfikacji: 09.03.2017 14:02
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska