Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - IV
Autor: Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Krystian Mucha, Mateusz Pipień, Justyna Wróblewska

Niniejsze opracowanie przedstawia analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR dla danych empirycznych dostępnych do końca 2011 roku. W porównaniu z poprzednią wersją raportu, dla analiz wykorzystujących dane o częstotliwości miesięcznej, zaktualizowano obserwacje z października, listopada i grudnia 2011. W związku z brakiem nowych danych dla częstotliwości kwartalnej, analizy, jak i konkluzje dla tych kategorii pozostają niezmienione względem poprzedniego raportu.


Spis treści

WPROWADZENIE
SYNTEZA WYNIKÓW
1 KLUCZOWE ZJAWISKA I PROCESY MAKROEKONOMICZNE W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM
1.1 Sytuacja makroekonomiczna Polski
1.2 Główne tendencje w gospodarce światowej
2 DIAGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
2.1 Pozycja cykliczna polskiej gospodarki oraz główne trendy rozwojowe procesów gospodarczych w ujęciu zagregowanym
2.2 Analiza koniunktury w sektorach polskiej gospodarki
3 WPŁYW POTENCJALNYCH ZMIAN W OTOCZENIU MAKROEKONOMICZNYM NA KONDYCJĘ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW
3.1 Prezentacja danych i zbioru rozważanych modeli
3.2 Scenariusze szokowe w gospodarce i ich wpływ na sytuację przedsiębiorstw
3.3 Prognoza kondycji sektora przedsiębiorstw poprzez analizę liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 12.09.2012 16:48 Data wytworzenia: 12.09.2012 16:48 Data modyfikacji: 09.03.2017 14:07
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska
Publikacje powiązane: