Synteza raportu ISR - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - III
Autor: Praca Zbiorowa

Prezentowany materiał jest syntezą trzeciego cyklu analiz całościowych (tzw. Raport Łączny), wykonanych w ramach komponentów mikro- i makroekonomicznego, których celem jest m.in. zarówno określenie kluczowych trendów makroekonomicznych i innych zewnętrznych uwarunkowań procesów upadłości przedsiębiorstw, jak i identyfikacja zjawisk ekonomicznych na poziomie branż, mających istotne znaczenie dla konstrukcji działań w ramach instrumentów szybkiego reagowania. Jego podstawą są finalne wyniki analiz, wnioski i rekomendacje.


Spis treści

I WPROWADZENIE
II WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANALIZ
III K0NKLUZJE I REKOMENDACJE

Rok wydania: 2011 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 12.10.2011 17:09 Data wytworzenia: 12.10.2011 17:09 Data modyfikacji: 09.03.2017 14:10
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska