Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - III
Autor: Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Paweł Krzemiński

Celem badania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w komponencie mikroekonomicznym jest ujawnianie symptomów pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów wraz ze wskazaniem wielkości i obszarów zagrożenia upadłością. Dla potrzeb identyfikacji stanu przedsiębiorstw zbudowano modele predykcyjne, opisujące związek pomiędzy wielowymiarowym stanem wskaźników opisujących kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw a prawdopodobieństwem ich upadłości.


Spis treści

I SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
1.1 Charakterystyka zbiorowości przedsiębiorstw
1.2 Postępowania upadłościowe przedsiębiorstw
1.3 Potencjał ekonomiczny przedsiębiorstw
1.4 Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw
1.5 Historyczne zmiany zagrożenia upadłością
1.6 Wnioskowanie prospektywne
1.7 Zagrożenie upadłością w działach PKD
1.8 Zróżnicowanie regionalne zagrożenia
1.9 Prognozowane zmiany stopnia zagrożenia upadłością
II RAPORT Z BADAŃ W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
1 CEL I PRZEDMIOT BADAŃ W ZAKRESIE SWO W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
2 ANALIZA ZJAWISKA UPADŁOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE
3 ANALIZA STANU I ZMIAN STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ
3.1 Analiza porównawcza i wnioskowanie retrospektywne w zakresie zagrożenia upadłością
3.2 Zmiany stopnia zagrożenia upadłością – analiza prospektywna zbiorowości przedsiębiorstw
3.3 Zmiany stopnia zagrożenia upadłością – analiza prospektywna klas przedsiębiorstw
3.4 Analiza zmian stanu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw według działów PKD
3.5 Analiza zmian stanu zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w ujęciu regionalnym
3.6 Prognozowane zmiany stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw
III ZAŁĄCZNIK A ANALIZA ZMIAN LICZBY I POTENCJAŁU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE
IV ZAŁĄCZNIK B ZMIANY WIELKOŚCI PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
V ZAŁĄCZNIK C ESTYMACJA MODELI PREDYKCYJNYCH I PROGNOZOWANIE STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – UWARUNKOWANIA I INTERPRETACJA
VI SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW

Rok wydania: 2011 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 12.10.2011 17:09 Data wytworzenia: 12.10.2011 17:09 Data modyfikacji: 09.03.2017 14:20
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska
Publikacje powiązane: