Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - II
Autor: Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Krystian Mucha, Mateusz Pipień, Justyna Wróblewska

Podjęte zamierzenie i zrealizowane rozwiązanie projektowe w zakresie Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) w ramach rozwiązania systemowego ISR, jest podstawą prowadzenia badań z wykorzystaniem opracowanej metody i narzędzi monitorowania gospodarki w komponencie mikroekonomicznym. Ich efektem jest niniejszy Raport w zakresie oceny zmiany stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością.


Spis treści

1 CEL I PRZEDMIOT BADAŃ W ZAKRESIE SWO W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
1.1 Cel i struktura działań w ramach przyjętych ścieżek badawczych
1.2 Podmiotowy, przedmiotowy i czasowy zakres badań oraz źródła zasilenia informacyjnego
1.3 Zakres wyłączeń, dodatkowych specyfikacji oraz uwarunkowań realizacji badań
2 ANALIZA ZJAWISKA UPADŁOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE
3 ANALIZA CZYNNIKÓW I BUDOWA MODELI PRZEWIDYWANIA STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁOŚCIĄ
4 ANALIZA STANU I ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ
4.1 Konstrukcja i przebieg wnioskowania w zakresie stopnia zagrożenia upadłością
4.2 Ogólne zmiany stanu kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w aspekcie prawdopodobieństwa zagrożenia upadłością
4.2.1 Analiza porównawcza i wnioskowanie retrospektywne
4.2.2 Wyniki oszacowania stopnia zagrożenia upadłością – analiza prospektywna
4.3 Analiza zmiany stanu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw według działów PKD
4.4 Analiza zmian stanu zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w ujęciu regionalnym
4.5 Prognozowane zmiany stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw
ZAŁĄCZNIK A ANALIZA ZMIANY LICZBY I STRUKTURY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE
ZAŁĄCZNIK B ZMIANY POTENCJAŁU I WYNIKÓW EKONOMICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Rok wydania: 2011 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 16.03.2011 11:38 Data wytworzenia: 16.03.2011 11:38 Data modyfikacji: 10.03.2017 10:42
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska