Synteza raportu ISR - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - I
Autor: Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Paweł Krzemiński, Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Krystian Mucha, Mateusz Pipień, Justyna Wróblewska

Prezentowany materiał jest syntezą pierwszego Raportu całościowego z cyklu 12 antycypacyjnych analiz okresowych, których celem było m.in. zarówno określenie kluczowych trendów makroekonomicznych, jak i identyfikacja zjawisk ekonomicznych na poziomie branż, mających istotne znaczenie dla konstrukcji działań w ramach instrumentów szybkiego reagowania.


Spis treści

WSTĘP
I. KOMPONENT MIKROEKONOMICZNY
UWAGI WPROWADZAJĄCE
1. ZMIANY LICZBY, POTENCJAŁU I WYNIKÓW EKONOMICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
ORAZ ZJAWISKA UPADŁOŚCI W POLSCE W LATACH 2007-2010
1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZBIOROWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
1.2. ILOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWAŃ UPADŁOŚCIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW
1.3. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW
2. ANALIZA STANU I ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ
2.1. WNIOSKOWANIE RETROSPEKTYWNE W ZAKRESIE ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
2.2. ANALIZA PROSPEKTYWNA W ZAKRESIE OGÓLNYCH ZMIAN STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
2.3. ANALIZA ZMIAN STANU ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ WEDŁUG DZIAŁÓW PKD
2.4. ANALIZA ZMIAN STANU ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ W UJĘCIU REGIONALNYM
2.5. PROGNOZOWANE ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ
II. KOMPONENT MAKROEKONOMICZNY
UWAGI WPROWADZAJĄCE
3. KLUCZOWE ZJAWISKA I PROCESY MAKROEKONOMICZNE W POLSKIEJ
GOSPODARCE ORAZ W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM
3.1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI
3.2. GŁÓWNE TENDENCJE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
4. DIAGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ ANALIZA
PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
4.1. POZYCJA CYKLICZNA POLSKIEJ GOSPODARKI ORAZ GŁÓWNE TRENDY ROZWOJOWE
PROCESÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU ZAGREGOWANYM
4.2. ANALIZA KONIUNKTURY W SEKTORACH POLSKIEJ GOSPODARKI
5. WPŁYW POTENCJALNYCH ZMIAN W OTOCZENIU MAKROEKONOMICZNYM NA KONDYCJĘ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW
5.1. SCENARIUSZE SZOKOWE W GOSPODARCE I ICH WPŁYW NA SYTUACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW
5.2. PROGNOZA KONDYCJI SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ ANALIZĘ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
WNIOSKI I REKOMENDACJE
SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS MAP

Rok wydania: 2011 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 16.02.2011 11:46 Data wytworzenia: 16.02.2011 11:46 Data modyfikacji: 10.03.2017 10:54
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska