Strategie i plany marketingowe dla e-usług
Autor: Paulina Okonek

Dynamiczny rynek internetowy tworzy nowe warunki funkcjonowania oraz konkurowania firm między innymi poprzez wykorzystanie e-marketingu. Konsumenci usług internetowych przestali tworzyć segmenty lokalne czy regionalne, a tworzą segmenty globalne, określone dostępem do internetu. Kiedyś globalnie działać mogły wyłącznie duże firmy, międzynarodowe koncerny. Obecnie rynek globalny dostępny jest również dla małych firm powstających w dowolnym miejscu na świecie. Zjawisko to wpływa znacząco na sposób zaspokajania potrzeb e-klientów, których nazywamy dziś prosumentami. Prosument to aktywny konsument, który samodzielnie w sposób dynamiczny i proaktywny poszukuje informacji o produktach, wchodzi w interakcje z przekazem reklamowym, wyraża własne zdanie na temat produktu i to w sposób publiczny – czyli na przykład na forum, poprzez bloga czy aktywność na portalu społecznościowym. Taki konsument ma nieograniczony wybór co do rodzaju, jakości pochodzenia i ceny produktów. Co więcej, ma również wpływ na zakres oferty, co z kolei daje możliwość szerszego wykorzystania marketingu indywidualnego.

Z punktu widzenia metodyki, opracowanie strategii czy planu marketingowego skierowanego właśnie do tak aktywnych konsumentów nie różni się od pracy jaką należy wykonać przygotowując „tradycyjną” strategię marketingową. Zadanie to wymaga zdyscyplinowanego zrealizowania kilku etapów w tym analizy sytuacji, identyfikacji grup docelowych, sformułowania celu i zakresu strategii, wyboru kierunku strategicznego oraz rozplanowania projektów. Z drugiej strony jednak, przed firmą planującą budowę lub rozwój biznesu internetowego stoi szereg wyzwań. Głównie dlatego, że wiele modeli biznesowych sprawdzających się w świecie tradycyjnej gospodarki nie znajduje jednak zastosowania w internecie.


Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Podstawowe zagadnienia związane z marketingiem strategicznym
2.1. Podstawowe pojęcia marketingowe
2.2. Cechy dobrych strategii i planów marketingowych
3. Strategie i plany marketingowe dla e-biznesu
3.1. 10 najczęstszych błędów e-biznesu
3.2. Dla e-biznesu najlepszy e-marketing
3.3. Budowa strategii i planów marketingowych w internecie
4. Podsumowanie
5. Źródła

Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Marketing
Data publikacji: 04.11.2010 15:32 Data wytworzenia: 04.11.2010 15:32 Data modyfikacji: 04.01.2017 15:33
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera