Badanie klientów i usługodawców KSU- szybka optymalizacja zarządzania finansami przedsiębiorstwa
Autor: Tomasz Klimczak, Adam Miller, Anna Regulska

Badanie klientów i usługodawców systemowej usługi Krajowego Systemu Usług w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców (dalej usługa szybkiej optymalizacji zarządzania finansami) została przeprowadzona przez firmę WYG PSDB na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w okresie kwiecień 2015r. – czerwiec 2015r.
Analizowana usługa systemowa1 realizowana była w ramach finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU". Usługa była skierowana do mikro i małych przedsiębiorstw. Sama usługa miała charakter doradczo-szkoleniowy, a jej celem był rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę zarządzania ich finansami, w tym w szczególności optymalizację przychodów do kosztów, przy zastosowaniu prostych i szybkich do wdrożenia działań lub procedur.


Spis treści

Streszczenie
1. Przedmiot, cel i zakres badania 2. Metodologia
3. Ogólna charakterystyka klientów usługi systemowej
4. Analiza wyników badań
4.1. Poprawność zdefiniowania zakresu usługi i jej dostosowanie do potrzeb odbiorców
4.2. Poprawność zdefiniowania procedury świadczenia usługi
4.3. Jakość i dostępność usługi systemowej
Jakość
Dostępność
4.4. Poziom zadowolenia klientów z usługi systemowej oraz kompetencji konsultantów ją świadczących
4.5. Korzyści z usługi systemowej w opiniach klientów
4.6. Bariery we wdrażaniu usług systemowych
4.7. Skłonność klientów do ponoszenia odpłatności za usługę
4.8. Poprawność określenia kryteriów wyboru wykonawców usługi
4.9. Zgodność procesu świadczenia usługi z przyjętym standardem
4.10. Rozpoznawalność nazwy systemu KSU wśród klientów usługi systemowej
4.11. Potrzeby audytowo – doradcze firm w zakresie optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa
5. Wnioski i rekomendacje
Spis rysunków
Spis tabel
Załączniki
Narzędzia badawcze

Rok wydania: 2015 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 10.06.2015 17:34 Data wytworzenia: 10.06.2015 17:34 Data modyfikacji: 10.03.2017 15:03
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska