Najważniejsze wyniki V edycji badań BKL z 2014 r.
Autor: Jolanta Religa

W Państwa ręce oddajemy publikację z wynikami ostatniej, piątej edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego. Znajdą w nim Państwo nie tylko aktualne informacje na temat podaży i popytu kompetencji, ale również odpowiedzi na pytanie, z czego wynika segregacja płciowa na rynku pracy. Przybliżymy Państwu także specyfikę sytuacji zatrudnieniowej osób niepełnosprawnych oraz korzyści, jakie niesie ze sobą posiadanie wyższego wykształcenia. Podjęto również kwestie dotyczące szarej strefy oraz konsekwencji bierności edukacyjnej  Polaków. Dane uzyskane w ramach wszystkich edycji były wykorzystywane w pracy przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, naukowców oraz pracowników działów personalnych. Dokładaliśmy więc wszelkich starań, aby nasze badania spełniały najwyższe standardy jakości, a otrzymywane wyniki odpowiadały na potrzeby i oczekiwania odbiorców. Udało nam się zbudować nie tylko rozpoznawalną markę, ale również wiarygodne źródło informacji na temat polskiego rynku pracy.

Dostrzegliśmy wiele istotnych problemów, m.in. niedopasowanie podaży i popytu kompetencji na rynku pracy, niechęć Polaków do podnoszenia swoich umiejętności oraz lukę płacową między kobietami a mężczyznami. Diagnozowaliśmy także problemy specyficzne dla regionalnych rynków pracy, o których mówiliśmy podczas seminariów regionalnych. Przed nami kontynuacja badań BKL w nowej perspektywie finansowej 2014–2020. W dalszym ciągu będziemy dostarczać Państwu wiarygodnych danych na temat zasobów kompetencyjnych Polaków oraz zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców. Tym razem jednak obok badań przekrojowych będziemy analizować dane dla poszczególnych branż. Mamy nadzieję, że gromadzone przez nas informacje nadal będą stanowić  cenne źródło inspiracji podczas projektowania interwencji publicznych w obszarze kapitału ludzkiego oraz kreowania strategii rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach.


Spis treści

1. Bilans Kapitału Ludzkiego – największe badanie rynku pracy w Polsce
2. Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków
3. Pracodawcy o rynku pracy
4. Młodzi na rynku pracy
5. Kształcenie po szkole
6. Podsumowanie – wyzwania dla polskiej gospodarki

Rok wydania: 2015 ISBN: 978-83-7633-388-5 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 12.11.2015 11:13 Data wytworzenia: 12.11.2015 11:13 Data modyfikacji: 12.03.2017 11:16
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera