Wyniki IV edycji badań BKL z 2013 r. w skrócie
Autor: Praca zbiorowa

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najważniejsze wyniki czwartej już edycji badań Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL). W publikacji znajdą Państwo syntetyczny obraz polskiego rynku pracy. Jednym z najważniejszych charakteryzujących go elementów jest niedopasowanie podaży i popytu kompetencji. Jest to tym bardziej niepokojące, że choć wiele osób pozostaje przez długi czas bez pracy, to pracodawcy wciąż mają znaczne problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Nadal najbardziej poszukiwane kompetencje  to kompetencje samoorganizacyjne, interpersonalne oraz zawodowe. Wskazuje to na konieczność  zachęcania Polaków do rozwijania swoich kompetencji oraz do takiego projektowania interwencji publicznych, aby problem niedopasowania był mniejszy.

Jak wynika z danych BKL, do aktywności szkoleniowej motywują głównie powody o charakterze zawodowym. Ważne jest więc, aby pracodawcy nie tylko umożliwiali, ale zachęcali pracowników do doskonalenia swoich kwalifikacji. Niestety wyniki wszystkich edycji badań wskazują, że większości pracodawców brakuje strategicznego podejścia do rozwoju kadr, a podejmowanie przez nich aktywności mają jedynie charakter incydentalny.


Spis treści

1. Bilans Kapitał Ludzkiego – największe badanie rynku pracy w Polsce
2. Kogo kształcą polskie szkoły?
3. Studenci – przyszłe kadry polskiej gospodarki
4. Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków
5. Kształcenie przez całe życie
6. Pracodawcy o rynku pracy
7. Wyzwania dla polskiej gospodarki

Rok wydania: 2014 ISBN: 978-83-7633-233-8 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 12.03.2014 11:35 Data wytworzenia: 12.03.2014 11:35 Data modyfikacji: 12.03.2017 11:37
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera